Kontakt

 

Styrelsen

Sune Söderqvist 07-5508004, Ordförande

Martin Larsson 070-6809513, Sekreterare

K-G Ström 072-2003675, Kassör

Ing-Mari Wallin, 0270-287744

Leif Kårström, 070-3984305

Gunnar Andersson, 070-6514017, suppleant

webansvarig

Gunnar Olsson 070 6204178, gunnar.olsson616@gmail.com