Styrelsen

Sune Söderqvist 070 5508004,  Ordförande

Martin Larsson 070 6809513, Sekreterare

K-G Ström 072-2003675, Kassör 

Ing-Mari Wallin, 0270-287744

Leif Kårström, 070-3984305

Gunnar Andersson, 070-6514017, suppleant