Bikonferenser 2 februari, Kulturhuset, Bollnäs

Gävleborgs Biodlare Distrikt bjuder in till föreläsningar i följande ämnen.

Björnskador inom biodling: Simon Viklund kommer föreläsa om björn allmänt och vad vi kan göra för att skydda våran bi-gårdar från björn samt hur man ska går tillväga när skadan har inträffad.

Fördjupning av pollensamling: Mathias Köping som utvecklade ”Honungsmannens“ pollenbotten kommer går in mer i detalj på att samlar och förädlar pollen.

Bigiftallergi: Stephan Weiss kommer berätta över allergier samt allergisk chock, hur det uppstår och vad man kan göra för att skydda sig som biodlare

Eget vax-kretslopp: Östra Gästriklands biodlarförening berättar om sin satsning och erfarenhet med valsning av eget vax. För mindre föreningar eller privatpersoner är gjutning av mellanväggar kanske lämpligare – John Bergström berättar över det.

Schemat
kl. 9:00 – 9:30 Start med fika och mingel
kl. 9:30-10:30 första föreläsning
15 min paus
kl. 10:45-11:45 andra föreläsning
lunchrast till kl.13
kl: 13:00-14:00 tredje föreläsning
15 min paus
kl: 14:15-15:15 fjärde föreläsning
kl. 15:15 avslutning med ficka

Anmälan senast den 30/1 till ola.westman@telia.com eller Sms till 070-5436534

Länk till inbjudan PDF