Föreningens årsmöte

Årsmötet var välbesökt även i år. Sune välkomnade alla i sin fina tillbyggnad i Grubbe. Förutom livliga samtal om biodlingens ädla konst togs många kloka beslut. Gott fika serverades som vanligt. Sommarträffen kommer att bli hos Gunnar Andersson i Kilsbo.