Alla inlägg av Sune Söderqvist

Föreningens årsmöte

Årsmötet var välbesökt även i år. Sune välkomnade alla i sin fina tillbyggnad i Grubbe. Förutom livliga samtal om biodlingens ädla konst togs många kloka beslut. Gott fika serverades som vanligt. Sommarträffen kommer att bli hos Gunnar Andersson i Kilsbo.

Årsmöte

Söderhamns biodlare inbjuder till Årsmöte Torsdagen den 20 nov,kl 19,00. Plats: Trönö IOGT,, .sedvanliga förhandlingar,honungsbedömning,  Ströms bisyssla kommer att ta emot vax o ramar för behandling. / Styrelsen.   vid frågor ring 0705508004